İngilizce Filmler & Film Türleri Alıştırmalar


1-5. soruları boşluklara uygun şekilde cevaplayınız, 6-10. sorularda görselleri ifade eden seçenekleri işaretleyiniz, 11-15. sorularda harfleri karışık olarak verilmiş kelimelerin doğru yazılışlarını işaretleyiniz, 16-20. sorularda kelimeleri karışık olarak verilmiş cümlelerin düzenlenmiş hallerini işaretleyiniz.

1. I love ………………… movies, my favorite movie is Harry Potter.
2. Jess: ………………………. is the movie? Tess: It’s at 8.00
3. What……………. of movies do you like? Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
4. I hate ……………….. movies, because I’m scared of them.
  1. I like …………………………., because I find cowboys attractive.
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. daetrvuen
12. coanit
13. ceescni – iftonci
14. odceym
15. oohrrr
16. type / like / do / what / of / you / movies /?
17. is / movie / your / what / favorite / ?
18. of / “Terminator” / kind / is / a / what / movie / ?
19. is / “Indiana Jones” / movie / his / favorite /.
20. you / movies / do / adventure / like /?