İngilizce Geniş, Geçmiş veya Şimdiki Zaman Seçme Alıştırması