İngilizce Geniş Zaman ve Şimdiki Zaman Testi


Aşağıdaki soruları geniş ya da şimdiki zamana uygun olarak cevaplayınız.

Look! Tom………..his little sister to class.My older sister…………to rock musicWe…………….an exercise nowMmmm! Mum…………..a apple pieOur teacher……………… us a test every monthListen! Dad……….a story to RickMr. Brown usually……………..roses in his gardenThey……………………a new house on the hill nowMary………………milk every morningLook! Nicky……………….down the hill

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.