İngilizce Geniş Zaman ve Şimdiki Zaman Testi-1


For the questions below, please choose the best option.(Aşağıdaki sorular için en uygun cevabı seçiniz.)

1- Look! Tom………..his little sister to class.2- My older sister…………to rock music.3- We…………….an exercise now.4- Mmmm! Mum…………..a apple pie.5- Our teacher……………… us a test every month.6- Listen! Dad……….a story to Rick.7- Mr. Brown usually……………..roses in his garden.8- They……………………a new house on the hill now.9- Mary………………milk every morning.10- Look! Nicky……………….down the hill.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.