İngilizce Gezegenler Alıştırmaları


1-7. sorularda boşluklara uygun kelimeleri işaretleyiniz, 8-17. sorularda verilen kelimelerin tanımlarını işaretleyiniz, 18-22. sorularda harfleri karışık olarak verilmiş kelimelerin doğru yazılışlarını işaretleyiniz, 23-30. sorularda görselleri ifade eden seçenekleri işaretleyiniz

  1. The Moon is the Earth’s ……………….
2. The planets …………….. the Sun
  1. Mars is called ………………..
  1. Pluto is a …………………………..
  1. Our galaxy is called …………………….
  1. ……… stands for National Aeronautics and Space Administration.
  1. ……………………. is the closest planet to the Sun.
8. the Moon
9. orbit
10. Mercury
11. Neptune
12. Red Planet
13. Milky Way
14. Jupiter
15. the Sun
16. the Earth
17. spacecraft
18. oecmt
19. enrveusi
20. pscae  htslteu
21. aagyxl
22. sriaodet
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30.