İngilizce Go, Play ve Do Fiilleri Alıştırma Testi


Aşağıdaki sorular için en uygun seçeneği seçiniz.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

Bruno ________to fishing every Sunday.
Serena___________ tennis well.
Why don’t we __________ pilates?
I always __________ basketball.
They never____________ swimming.
Does she ____________skiing  every Winter?
I hate ____________karate.
My brother  _______________computer games 5 hours everyday.
Would you like to _________trekking with me?
We are good at  ___________chess.