İngilizce Günler Alıştırmalar


1-5. soruları boşlukları tamamlayacak şekilde cevaplayınız, 6-12. sorularda verilen kelimelerin eksik harflerini tamamlayınız, 13-17. sorularda uygun cevapları bulunuz, 18-20. sorularda kelimeleri karışık olarak verilmiş cümlelerin düzenli hallerini işaretleyiniz

  1. There are ………….. days in a week.
  1. ……………….. is the first day of school.
  1. ………………… is the first day of the weekend.
  1. Saturday and ………………… aren’t weekdays.
  1. There are five …………………
6. M_nd_y
7. _e_nesday
T_ur_day
9. Fr_d_y
10. week_ays
11. T_e_day
12. wee_end
13. When do you go to the school?
14. When does he have art lesson?
15. When do you play tennis?
16. When does she visit her grandparents?
17. When is the exam?
18. don’t / I/ computer/ play / games/ weekdays / on /.
19. have / we / on / music / Monday /.
20. when / you / shopping / do / go / ?