İngilizce Günlük Rutinler Alıştırmaları


1-5. sorularda boşluklara uygun seçenekleri işaretleyiniz, 6-10. sorularda uygun cevapları bulunuz, 11-17. sorularda verilen kelimelerle anlamlı bir ifade oluşturan kelimeleri seçiniz, 18-23. sorularda verilen ifadelerle aynı anlama gelen ifadeleri bulunuz

  1. I ……………………………. after meals.
  1. I get dressed for school ………. 8.30.
  1. We have English, Math and Turkish ………… Monday.
  1. My brother ……….. a shower three times a week.
  1. My father usually …………. to work by his own car.
6. What time do you get up?
7. What time does she do her homeworks?
8. What time do you and your family have dinner?
9. When do you go swimming?
10. When does she play tennis?
11. comb
12. brush
13. get
14. have
15. wash
16. daily
17. go
18. every Monday19. at the weekend20. Tuesdays21. have breakfast22. on weekdays23. take a shower