İngilizce Hastalıklar Alıştırmaları


1-5. soruları boşluklara göre cevaplayınız, 6-9. sorularda görsellere uygun seçenekleri işaretleyiniz, 10-15. sorularda verilen durumlara en uygun tavsiye cümlesini bulunuz, 16-25. sorularda görsellerdeki hastalık isimlerini işaretleyiniz

  1. When you have a headache, you should …………………………………
  1. When you have ………………………, you should stay in bed and have a rest.
3. When you have a …………………………, you should go to a dentist
  1. I have a ………………………….., I can’t walk.
  1. When you have a bug bite, you shouldn’t …………………… it.
6. 
7. 
8. 
9. 
10. I have a terrible headache
11. My arm is bleeding
12. My cat has the flu
13. My sister has the measles
14. Eric has a toothache
15. Tina has a bug bite
16. 
17. 
18.
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25.