İngilizce Hava Durumu Alıştırmalar Testi


Doğru şıkkı işaretleyiniz

How is the weather? The weather is ………….

How is the weather? It is …………..

What is the weather like today? It is …………….

What is the weather like today? It is …………

When the weather is ……….. , you need an umbrella.

When the weather is ……….., you can swim.

When the weather is ……….., you cannot see clearly.

Aşağıdaki sorularda verilmiş olan cümlelere en yakın anlamlı cümleyi bulunuz The weather is sunny.

The weather is rainy.

The weather is cloudy.

It is foggy

The weather is windy.