İngilizce hayvanların çıkardıkları sesler nasıl yazılır ve söylenir


Bu videoda hayvanların çıkardıkları sesler ve bu seslerin İngilizcede nasıl yazıldıkları ve söylendikleri şarkı halinde verilmiştir. Hayvanların resimleri de videoda vardır. Bu videoda geçen hayvan sesleri İngilizce yazılışları, okunuşları ve Türkçe karşılıkları ile verilmiştir.

İngilizce yazılışları Okunuşları Türkçe karşılıkları
Woof Vof Hav / havlamak
Moo Mu Möö / mölemek
Quack Kuak Vakvak / vaklamak
To whit to whooo Tu vit tu hu Baykuşun çıkardığı ses
Meow Miav Miyav / miyavlamak
Tweet Tvit Cikcik / ötmek(kuş)
Oink Oink Domuzun çıkardığı ses
Squeak Skuik Farenin çıkardığı ses
Neigh Nee At kişnemesi / kişnemek
Baa Baa Mee / melemek
Thump Tamp Tavşanların zıplarken ayaklarıyla yere vurarak çıkardığı ses
Bla bla Bla bla Falan filan
Hiss Hiss Tıss / tıslamak
Cluck Klak Gıdak / gıdaklamak
Ribbit Ribit Vırak
Buzz Baz Vız / vızıldamak
Hee haw Hii haa Aaii / eşek anırması
Pawooo Pavuu Filin çıkardığı ses
Growl Graul Hırlamak
Roar Roor Kükremek
Cock-a-doodle-doo Kak-e-dudıl-du Ü-ürü-ü
Hoot Hut Ötmek(baykuş)