İngilizce iç organları, damarları, kemikleri öğrenin


Bu videoda İngilizce iç organların, damarların ve kemiklerin resimleri ve yazılışları verilmiş olup aynı zamanda doğru telaffuzları da net bir şekilde duyulmaktadır. Videoyu birkaç kez izleyerek bu kelimeleri öğrenebilirsiniz. Ayrıca videoda geçen iç organlar, damarlar ve kemikler İngilizce yazılışları, okunuşları ve Türkçe anlamları ile birlikte tablo şeklinde verilmiştir.

İngilizce yazılışları Okunuşları Türkçe karşılıkları
Brain Breyn Beyin
Heart Hart Kalp
Lungs Langs Akciğerler
Windpipe Vindpayp Nefes borusu
Throat Trot Boğaz
Esophagus Esofagıs Yemek borusu
Stomach Stomek Mide, karın
Liver Livır Karaciğer
Intestines İntestins Bağırsaklar
Colon Kolın Kalın bağırsak
Blood vessels Blad vesıls Kan damarları
Arteries Artıriis Atardamarlar
Kidneys Kidniis Böbrekler
Bladder Bladır Mesane
Bone Bon Kemik
Spine Spayyn Omurga
Ribs Ribs Kaburgalar
Muscle Masıl Kas
Tendon Tendın Kas-kemik bağı
Nerves Nörvs Sinirler