İngilizce İnsanları Tarif Etme Alıştırmaları


1-5. sorularda boşluklara uygun kelimeleri işaretleyiniz, 6-10. sorularda, uygun cevapları işaretleyiniz, 11-15. sorularda kelimeleri karışık verilmiş cümlelerin düzenli hallerini işaretleyiniz, 16-20. sorularda harfleri karışık verilmiş kelimelerin doğru yazılışlarını bulunuz

  1. …………… she have black hair?
  1. …………… is she like?
  1. He ........ short straight hair.
  1. I ………. long curly hair.
  1. ……… you shy?
6. What does he look like?
7. What is she like?
8. What do you look like?
9. What does he like?
10. Does he have long wavy hair?
11. blonde / she / hair / long / has/ .
12. he / hardworking / is /.
13. does / like / Emily / what / look / ?
14. fat / he / is / ?
15. aren’t / you / rude/ .
16. euiuafblt
17. ahedmons
18. anwdigrrkoh
19. uyclr  ahri
20. httgsari  rahi