İngilizce İnsanların Dış Görünüşleri Kelimeleri


İngilizce Türkçe
Beautiful Güzel
Handsom Yakışıklı
Ugly Çirkin
Fat Şişman
Slim Zayıf
Tall Uzun(boy)
Long Uzun(saç)
Short Kısa
Straight Düz
Wavy Dalgalı
Curly Kıvırcık
Green eyes Yeşil gözler
Brown eyes Kahverengi gözler
Hazel eyes Ela gözler
Black hair Siyah saç
Blonde Sarışın(kadın)
Blond Sarı (saç)
Ginger Kızıl saç
Mustache Bıyık
Beard Sakal
Hardworking Çalışkan
Lazy Tembel
Shy Utangaç
Honest / Truthful Dürüst
Dishonest Dürüst olmayan
Liar Yalancı
Reliable Güvenilir
Sincere Samimi, içten
Emotional Duygusal
Sensitive Hassas
Rational Mantıklı
Witty Hazırcevap, esprili
Funny Komik
Humorous Güldürücü, şakacı
Sense of humour Espri anlayışı
Polite / Kind Kibar / nazik
Rude Kaba
Persistent Israrcı
Stubborn İnatçı
Careful Dikkatli
Careless Dikkatsiz
Friendly Arkadaş canlısı
Cheerful Neşeli
Energetic Enerjik
Angry Sinirli
Aggressive Agresif
Easy-going Uysal
Outgoing Dışa dönük
Introverted İçine kapanık
Humble Alçak gönüllü
Arrogant Kibirli
Clumsy Sakar
Organized / Organised Tertipli
Punctual Dakik
Jealous Kıskanç
Envious Kıskanç (gıpta eden)
Brave / bold Cesur
Courageous Cesaretli
Coward Korkak , ödlek
Generous Cömert
Stingy Cimri
Ambitious Hırslı
Empathetic / Understanding Anlayışlı
Exuberant Çok neşeli
Social Sosyal
Intentiv Özenli, dikkatli