İngilizce İyelik Sıfatları & Zamirleri Testi


Doğru şıkkı işaretleyiniz

1-I didn’t do ____ homework.2-We have bought a car. It is _____3-She loves _____ boyfriend.4-The book belongs to them. It is _____.5-I have lost ____ ring.6-He has to finish ____ meal.7- There is a computer on your desk. Is it ____?8-Can you give me ____ number?9-My grandfather bought a new bottle. It is ____10-This is our ball. It is ____

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.