İngilizce Kahvaltı, Like, Don’t – Doesn’t like, Love, Hate, What time soruları ve cevapları Konu Anlatımı


İngilizce’de breakfast(kahvaltı) konusundaki kelimeler kullanılarak sevdiğimiz ve sevmediğimiz yiyecekler, bir kişinin saat kaçta kahvaltı yaptığını sorma ve cevaplama şeklinde cümleler oluşturulabilir.

İlk önce breakfast(kahvaltı) hakkındaki İngilizce kelimelere göz atalım;

 

İngilizce yazılışı Okunuşu Türkçe karşılığı
Breakfast Brekfıst Kahvaltı
Bread Bred Ekmek
Jam Cem Reçel
Honey Hani Bal
Cheese Çiiz Peynir
Egg Eg Yumurta
Tea Ti Çay
Pancake Pankeyk Krep
Bagel Begıl Simit
Butter Batır Tereyağ
Olive Oliv Zeytin
Cereal Siriıl Kahvaltılık gevrek
sausage Sosıc Sosis
Salami Salami Salam
Croissant Kruasan Kruvasan
Muffin Mafin Kek
Blueberry Bluberi Yabanmersini
Omelette Omilıt Omlet
Milk Miılk Süt
Orange juice Orınç cuis Portakal suyu
Tomato Tomeyto Domates
Cucumber Küukambır Salatalık

 

Şu videoyu izlemeniz de faydalı olacaktır:

Likes & Dislikes

İngilizce’de bir şeyi sevdiğimizi söylerken “like” ya da “love” kullanabiliriz. Her iki kelime de sevmek anlamına gelir, ancak “love” daha güçlü bir anlama sahiptir. Örneğin “I like bagel” dediğimiz zaman “Simit severim.” anlamına gelir ama “I love bagel” dediğimizde simidi çok sevdiğimizi belirtmiş oluruz.

like = sevmek, hoşlanmak

love = çok sevmek

dislike = sevmemek

don’t like / Doesn’t like = sevmemek

hate = nefret etmek

 

Bir şeyi sevdiğimizi belirten olumlu cümleler nasıl oluşturulmalıdır?

 

Örnek cümleler;

I like coffee. (Kahve severim.)

They love croissant. (Onlar kruvasan sever.)

We like eating cereal. (Biz kahvaltılık gevrek yemeyi severiz.)

George and Hayley love having breakfast. (George ve Hayley kahvaltı yapmayı çok severler.)

I like drinking tea at breakfast. (Kahvaltıda çay içmeyi severim.)

 

Vincent likes drinking milk. (Vincent süt içmeyi sever.)

Amy loves tomato. (Amy domates çok sever.)

My father likes eating cucumber at breakfast. (Babam kahvaltıda salatalık yemeyi sever.)

He loves pancakes. (O krep çok sever.)

She likes eating omelette. (O omlet yemeyi sever.)

 

 

Bir şeyi sevmediğimizi belirten cümleler nasıl oluşturulmalıdır?

 

 

 

Örnek cümleler;

I don’t like olives. / I dislike olives. (Zeytin sevmem.)

I hate cheese. (Peynirden nefret ederim.)

We don’t like coffee. / We dislike coffee. (Kahve sevmeyiz.)

He doesn’t like cereal. / He dislikes cereal. (O kahvaltılık gevrek sevmez.)

Sandy hates croissant. (Sandy kruvasandan nefret eder.)

Joey hates drinking tea. (Joey çay içmekten nefret eder.)

My mother doesn’t like eating omelette. / My mother dislikes eating omelette. (Annem omlet yemeyi sevmez.)

I hate drinking milk. (Süt içmekten nefret ederim.)

 

We don’t like having breakfast. / We dislike having breakfast. (Kahvaltı yapmayı sevmeyiz.)

 

 

“Like” ile soru cümlesi nasıl oluşturulur ve cevaplanır?

 

 

Örnek sorular ve cevapları;

1) Do you like muffin? (Kek sever misin?)

+ Yes, I do. (Evet, severim.)  /  – No I don’t. (Hayır, sevmem.)

 

2) Do you like eating jam? (Reçel yemeyi sever misin?)

+ Yes, I do. (Evet, severim.)  /  – No, I don’t. (Hayır, sevmem.)

 

3) Does your cat like drinking milk? (Kedin süt içmeyi sever mi?)

+ Yes, it does. (Evet, sever.)  /  – No, it doesn’t. (Hayır, sevmez.)

 

4) Does Timothy like olives? (Timothy zeytin sever mi?)

+ Yes, he does. (Evet, sever.)  /  – No, he doesn’t. (Hayır, sevmez.)

 

5) Do they like eating cheese? (Onlar peynir yemeyi sever mi?)

+ Yes, they do. (Evet, severler.)  /  – No, they don’t. (Hayır, sevmezler.)

 

6) Do you like coffee? (Kahve sever misin?)

+ Yes, I do. (Evet, severim.) / – No, I don’t. (Hayır, sevmem.)

7) Does Jane like drinking tea? (Jane çay içmeyi sever mi?)

+ Yes, she does. (Evet, sever.)  /  – No, she doesn’t. (Hayır, sevmez.)

 

 

“What time?(Saat kaçta?)” soruları

İngilizcede birinin bir işi saat kaçta yaptığını sormak için “What time” soru kelimesini kullanırız. “What time” soru kelimesiyle Simple Present Tense (Geniş zaman)’de soru cümleleri nasıl oluşturulur? Aşağıdaki tabloyu inceleyip örnek soru ve cevaplara bakabilirsiniz.

 

What time Auxiliary verb (yardımcı fiil) Subject(özne) VERB
What time do you VERB  ?
What time do they VERB  ?
What time do we VERB  ?
What time do Tim and Tom VERB  ?
What time does he VERB  ?
What time does she VERB  ?
What time does it VERB  ?
What time does Jane(she) VERB  ?
What time does Jared(he) VERB  ?

 

1) What time do you have breakfast? (Saat kaçta kahvaltı yaparsın?)

I have breakfast at 7.30 (7.30’da kahvaltı yaparım)

 

2) What time does he have breakfast? (O saat kaçta kahvaltı yapar?)

He has breakfast at 9.00 (9.00’da kahvaltı yapar.)

 

 

3) What time does Tina have breakfast? (Tina saat kaçta kahvaltı yapar?)

She has breakfast at 8.15 (8.15’de kahvaltı yapar.)

 

4) What time does Jack have breakfast? (Jack saat kaçta kahvaltı yapar?)

He has breakfast at 8.40 (8.40’ta kahvaltı yapar.)

 

5) What time do Abbey and Fiona have breakfast? (Abbey ve Fiona saat kaçta kahvaltı yapar?)

They have breakfast at 10.00 (10.00’da kahvaltı yaparlar.)

 

6) What time do they have breakfast? (Onlar saat kaçta kahvaltı yaparlar?)

They have breakfast at 6.45 (6.45’te kahvaltı yaparlar.)

 

7) What time do you drink coffee everyday? (Her gün saat kaçta kahve içersin?)

I drink coffee at 11.00 everyday. (Her gün 11.00’de kahve içerim.)

 

8) What does he eat an apple everyday? (O her gün saat kaçta elma yer?)

He eats an apple at 5.00 pm everyday. (O her gün 17.00’de elma yer.)

 

Breakfast – İngilizce Kahvaltı Kelime Testi

Breakfast – İngilizce Kahvaltı Quiz

Breakfast – İngilizce Kahvaltı Örnek Cümleleri

Breakfast – İngilizce Kahvaltı True False Alıştırması

6. sınıflar İkinci Ünite YUMMY BREAKFAST Kelimeleri

Ortaokul İngilizce 6 İkinci Ünite Yummy Breakfast Kelimeleri

Çocuklar için İngilizce kahvaltı kelimeleri yazılışı ve okunuşu

İngilizce kahvaltı kelimelerinin yazılış ve okunuşları

İngilizce kahvaltı şarkısı

İngilizce kahvaltıda ne olduğunu sorma videosu

İngilizce kahvaltıda ne olduğunu sorma videosu

Çocuklar için İngilizce kahvaltı kelimeleri yazılışı ve okunuşu

Breakfast-Kahvaltı Videoları İle Kahvaltı Çeşitlerini Öğrenelim

İngilizce Öğrenenlere Breakfast -Kahvaltı Videosu

İngilizce kahvaltı kelimelerinin yazılış ve okunuşları

Breakfast – İngilizce Kahvaltı Örnek Cümleleri

İngilizce Restoranda Kullanılan İfadeler ve Türkçeleri