İngilizce Karışık Zamanlar Başlangıç Seviyesi Test


İngilizce Elementary Testi 59

1. I am ………………………………..to classical music at radio.

2.I ………………………..call you after dinner.

3.“Where’s Ashton?” He’s just ………………………… .

4. Atatürk ……………………………….born in Selanik in 1881.

5.He ………………………….. in Istanbul in 1938.

6.Don’t …………………………………the doors.

7.What nationality ………………………………..your roommate?

8.He …………………………….. 10 cigarettes in an hour.

9.She …………………………….shoppnig every day.

10.Can I turn off the radio? You …………………………….it.

11. ………………………………… you have a good weekend?Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.