İngilizce Karışık Zamanlar Testi


Aşağıdaki sorular için en uygun zamanı seçiniz.

The children ………………………….. (play) outside now

She usually ………………………. (read) the book in the morning

She …………………………… (do) her homework now

I ………………………… (eat) my dinner now

……………………………. (you / want) a hamburger?

They …………………………….. (watch) film now

I ……………………………. (not / like) pizza

Girls …………………………. (sleep) now.

My mother usually …………………. (cook) dinner in the evening

He …………………….. (write) a letter to his pen-friend every week.Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.