İngilizce Kıtalar Testi


Aşağıdaki sorular için doğru kıtaları seçiniz.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

France and Italy are in _______________.
Kongo and Nigeria are in __________________.
China and Mongolia are in_________________.
Mexico and Brazil are in_________________
Canada and the USA are in ___________________.
Penguins and polar bears live in __________________
Kangaroos live in _______________________.
There are no countries in  ____________________
There are  ________________continents in the world.
________________is the biggest continent in the world.


Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.