Bu videoda “last year” ve “in the last year” gibi zaman ifadelerinin aralarındaki farklar anlatılmıştır. “Last month” ve “in the last year” ya da “last week” ya da “in the last week” vb. gibi zaman ifadeleri birbirleriyle karıştırılabilirler. Bu karışıklıktan kurtulmaktan için bu videoyu izleyebilirsiniz. Videoda bahsi geçen zaman ifadeleri zaman çizelgesinde gösterilip cümle içinde de kullanılmıştır, ki bu da bu ifadelerin aklınızda daha kalıcı olmasını sağlar. Video B1 ve B2 seviyesi için uygundur.