İngilizce Mesajlar – Moral


İngilizce SMS – Moral / Moral Mesajları

İngilizce SMS isimli konularda kısa mesajlarınız için kullanabileceğiniz İngilizce cümleleri ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz. Aşağıda moral mesajları ile ilgili hazırladığımız mesajları bulabilirsiniz.

> Mistakes are painful but years later a collection of mistakes called experience leads us to success. So don’t be afraid of mistakes.
– Hata yapmak acıdır ama yıllar sonra bu hatalar bizi başarıya götüren tecrübe olarak karşımıza çıkar. Öyleyse hata yapmaktan korkmayın.

> Being a good person is like being a goal keeper. No matter how many brilliant saves you have on your record, people will remember only the one you missed. That’s Life!
– İyi bir insan olmak kaleci olmaya benzer. Geçmişte ne kadar muhteşem kurtarış yapmış olsanız da insanlar sadece yediğiniz golleri hatırlayacaktır. Hayat bu!

> Life is the toughest school. You never know what class you are in, what exam you will have next and you can’t cheat because nobody else has the same question paper.
– Hayat en zor okuldur. Hangi sınıfta olduğunuzu ve sırada hangi sınavın olduğunu bilemezsiniz, hiç kimsede aynı cevap kâğıdı da olmadığı için kopya da çekemezsiniz.

> Ship is always safe at the shore but it is not built for it! So, don’t limit yourself and always take risks! Because success is beyond the risks.
– Gemi kıyıda güvende olsa da amacı bu değildir. Kendinizi kısıtlamayın ve risk almaktan korkmayın. Çünkü başarı risklerin ötesindedir.

> Silence and smile are two powerful tools. Smile is the way to solve many problems and silence is the way to avoid many problems.
– Sükût ve tebessüm güçlü iki silahtır. Tebessüm pek çok sorunu çözerken sükût ise pek çok sorunun önüne geçer.