İngilizce Mesajlar – Siyaset


İngilizce SMS – Politics / Siyaset Mesajları

İngilizce SMS isimli konularda kısa mesajlarınız için kullanabileceğiniz İngilizce cümleleri ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz. Aşağıda siyaset mesajları ile ilgili hazırladığımız mesajları bulabilirsiniz.

> Politics is the art of looking for trouble; finding it – whether it exists or not; diagnosing it quite incorrectly; and applying the wrong remedy!
– Siyaset sorun yaratma sanatıdır; olmasa bile bir sorun bulunduğun zaman onu olabilecek en iyi şekilde yanlış ele alıp yanlış çareler uygulamaktır!

> Some men change their party for the sake of their principles others change their principles for the sake of their party.
– Kimileri prensipleri için partisini değiştirirken kimileri ise partisi için kendi prensiplerini değiştirir.

> Politics is the gentle art of getting votes from the poor and campaign funds from the rich by promising to protect each from the other.
– Siyaset zengin ve fakirleri birbirinden koruma sözü vererek fakirlerden oy, zenginlerden ise seçim kampanyası fonları alma sanatıdır.

> Honesty in politics is much like oxygen. The higher up you go, the scarcer it becomes.
– Siyasette dürüstlük oksijen gibidir. Yükseldikçe azalır.

> In politics, your enemies can’t hurt you, but your friends will kill you.
– Siyasette düşmanlarınız değil ama dostlarınız sizi öldürür.