İngilizce Meslekler Alıştırmaları


1-7. soruları boşluklara göre cevaplayınız, 8-14. sorularda görsellere uygun seçeneği işaretleyiniz, 15-21. sorularda verilen mesleklerin nerelerde çalıştıklarını işaretleyiniz, 22-25. sorularda harfleri karışık olarak verilmiş kelimelerin doğru yazılışlarını işaretleyiniz

  1. A police officers works at a ………………………………..
  1. ……………………… works at a school
  1. A firefighter works at a ……………………………..
  1. …………………………..puts out fire.
  1. A doctor ……………………………. sick people.
  1. ………………………… can cut and sew fabric.
7. What’s your ……………..? Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. doctor
16. teacher
17. mail carrier
18. officer
19. judge
20. firefighter
21. police officer
22. aewrti
23. alssenespor
24. ubhrcet
25. ernggecorre