İngilizce Mevsimler Alıştırmaları


1-7. sorularda boşluklara uygun seçenekleri işaretleyiniz, 8-11. sorularda görsellere uygun seçeneği işaretleyiniz, 12-16. sorularda harfleri karışık verilmiş kelimelerin doğru yazılışlarını işaretleyiniz, 17-20. sorularda cümleleri anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde tamamlayınız

  1. It is usually snowy in the ……………….
  1. It is hot and sunny in the …………………
  1. My birthday is in April. It is in …………………
4. September is in ……………..
5. Autumn and ……………. are synonyms.
6. My father’s birthday is in January. It is in ………………
  1. His birthday is in July. It is in ………………..
9. 
10. 
11. 
12. itwrne
13. lafl
14. npgisr
15. unumat
16. eumrsm
17. School starts in September, …
18. We celebrate Victory Day in August, …
19. We celebrate Children’s Day in April, …
20. We celebrate Valentine’s Day in February, …