İngilizce Mobilyalar Alıştırmaları


1-5. sorularda boşluklara uygun kelimeleri işaretleyiniz, 6-16. sorularda görselleri ifade eden seçenekleri işaretleyiniz, 17-20. sorularda harfleri karışık olarak verilmiş kelimelerin doğru yazılışlarını işaretleyiniz.

  1. ………………….. is in the kitchen.
  1. ……………………… is in the bedroom.
3. ……………………. is in the livingroom
  1. ………………… is in the bathroom.
  1. There isn’t a carpet in the …………………….
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. tesvo
18. isdnnatthg
19. aectpr
20. oimrrr