İngilizce okul dersleri school subjects video


Bu videoda İngilizce okul dersleri (school subjects) öğretilmektedir. Bu derslerin isimleri ekranda verilmekte, resimlerle de gösterilmektedir. Ayrıca doğru telaffuzları da çok net bir şekilde duyulmaktadır, kelimeler ritmik bir şekilde söylenmekte ve birkaç kez tekrarlanmaktadır. Bu videoyu birkaç defa izleyerek İngilizce okul derslerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca derslerin İngilizce yazılışları, okunuşları ve Türkçe karşılıkları tablo şeklinde verilmiştir, inceleyebilirsiniz.

İngilizce okul dersleri örnek cümlelerine buradan ulaşabilirsiniz: https://ingilizcebankasi.com/school-subjects-ingilizce-okul-dersleri-ornek-cumleleri/

İngilizce yazılışları Okunuşları Türkçe karşılıkları
Art Art Resim
English İngliş İngilizce
Geography Ciagrafi Coğrafya
History Histıri Tarih
Math Met Matematik
Music Müuzik Müzik
P.E Pi.İ Beden eğitimi
Science Sayns Fen bilgisi
I.T Ay.Ti Bilişim teknolojileri
Turkish Törkiş Türkçe
Social studies Soşıl stadis Sosyal bilgiler
Religion Relicın Din kültürü

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.