İngilizce Olumlu & Olumsuz Sıfatlar Testi


Aşağıdaki İngilizce sıfatların anlamları olumlu ise “a)positive”; olumsuz ise b)negative şıkkını işaretleyiniz.

1-)  Clumsy2-)  Kind3-) Beautiful4-)  Mean5-)  Rude6-)  Pretty7-) Intelligent😎  Careful9-)  Envious10-) Efficient