İngilizce Para ile ilgili Alıştırmalar


1-5. soruları görsellere göre cevaplayınız, 6-10. sorularda verilen para miktarlarına eşdeğer olan seçenekleri işaretleyiniz, 11-15. soruları görsellere göre cevaplayınız, 16-20. sorularda kelimeleri karışık olarak verilmiş cümlelerin düzenli hallerini işaretleyiniz.

1.
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 25 cents
7. 5 cents
8. 10 cents
9. 1 cent
10. 40 cents
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. much / per / are / how / bananas / kilo/ ?
17. per / is / how / kilo / rice / much /?
18. are / 2 / apples / kilo / per / dollars /.
19. juice / 3 / per / orange / dollars / is / kilo /.
20. much / watermelons / kilo / how / per / are /?