İngilizce Partiler Alıştırmaları


1-5. sorularda boşluklara uygun kelimeleri seçiniz, 6-12. sorularda harfleri karışık olarak verilmiş kelimelerin doğru yazılışlarını işaretleyiniz, 13-20. sorularda kelimeleri karışık olarak verilmiş cümlelerin doğru sıralanmış halini işaretleyiniz, 21-30. sorularda görselleri ifade eden seçenekleri işaretleyiniz

  1. Let’s ……………..a party!
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilemez?  
  1. We should ………………. the room
  1. We need ……………………
  1. We should ………………. the balloons
5. We should prepare a ………………………..
6. otmcues  aptry
7. hssmCatir  ayprt
8. eNw  eyra  atypr
9. ihabydtr  aptry
10. alewHneol  atpry
11. ronzagei
12. eleprvsoe  aptry
13. should / beverages / we / buy /.
14. list / a / we/ prepare / guest / should /.
15. seven / need / candles / we/.
16. send / cards / we / them / invitation / should /.
17. cake / need / we / a / birthday /.
18. music / we/ arrange / the / should /.
19. you / decorate / room / please / the / can / ?
20. party / at / Sunday / is / 07.00 / on /the
21. 
22. 
23.
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30.