İngilizce Present Simple or Progressive Testi – 2


Aşağıdaki sorular için en uygun seçeneği seçiniz.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

Erin _____________drives fast.



Please be quiet, my son is sleeping _________.



Does he visit his grandparents ____________________?



They are painting the walls ___________.



She watches cartoons______________.



My brother ________________eats fish.



My mother is looking for her phone _______________.



We don’t go to bed early______________________.



Where are you going __________?



It is raining ___________________.





Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.