İngilizce Zamirler (Pronouns) Testi – 1


Aşağıdaki sorular için en uygun seçeneği seçiniz.

Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

This is ___________phone.She invited ______________.Why do you  love __________?Where is ___________bag?Can you see ________wife?Josh is ___________father.You can call __________whenever you want.Would you like to help __________?Tessa can solve ___________problem.Let’s watch ___________show.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.