İngilizce Renkler Alıştırmaları


1-5. sorularda boşluklara uygun cevapları bulunuz, 6-10. sorulara uygun cevapları işaretleyiniz, 11-15. sorularda verilen ifadeler doğruysa “true” yanlışsa “false” seçeneğini işaretleyiniz, 16-20. sorularda harfleri karışık olarak verilmiş kelimelerin doğru yazılışlarını bulunuz

  1. When you mix …….…. and white, you get grey.
  1. When you mix …….…. and white, you get pink.
  1. When you mix red and yellow, you get ………..
4. When you mix red and ……….., you get purple.
  1. When you mix blue and ……………, you get green.
6. What color is sea?
7. What color is a lemon?
8.  What color do you get when you mix red and yellow?
9. What color is a cucumber?
10 .What color is a tomato?
11. A banana is yellow.12. Rainbow is colorful.13 .When you mix red and yellow, you get purple.14. You get green, when you mix yellow and blue.15. The sky is black in the day time.16. hewti
17. rwbno
18. rupepl
19. rgoena
20. weolyl