İngilizce Resimli Spor Faaliyetleri Testi

İngilizce resimli spor faaliyetleri isimleri testi. resimlere bakarak spor isimlerini seçme alıştırması

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.