İngilizce Resimli Spor Faaliyetleri İsimleri Testi


İngilizce Resimli Spor Faaliyetleri Testi

İngilizce resimli spor faaliyetleri isimleri testi. resimlere bakarak spor isimlerini seçme alıştırması

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.