İngilizce Resimli Spor İsimleri Testi


İngilizce Resimli Spor İsimleri Testi

İngilizce resimli spor isimleri çoktan seçmeli test alıştırması

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.