İngilizce sahiplik zamirleri ve sahiplik sıfatları ile ilgili örnek cümleler


Subject pronoun           Possessive pronouns                           possessive adjectives

I                                              mine                (benimki)                                    my- benim

you                                         yours               (seninki)                                     your- senin

he                                           his                   (onunki)                                       his –onun

she                                         hers                 (onunki)                                      her- onun

we                                          ours                 (bizimki)                                      our-bizim

you                                         yours               (sizinki)                                       your- sizin

they                                        theirs               (onlarınki)                                  their- onların

 

It is my bag.

O benim çantam.

They are my books.

onlar benim kitaplarım.

It is mine.

O benimki.

They are mine.

Onlar benimki.

They are your students.

Onlar senin öğrencilerin.

It is your umbrella.

O senin şemsiyen.

They are yours.

Onlar seninki.

It is yours.

O seninki.

They are his pictures.

Onlar onun resimleri.

It is his ball.

o, onun topu.

They are his.

Onlar onunki.

It is his.

o, onunki.

The flowers are her flowers.

Çiçekler onun çiçekleri.

The pencil is her pencil.

O kalem onun kalemi.

The flowers are hers.

Çiçekler onunki.

The pencil is hers.

Kalem onunki.

It is our house.

O, bizim evimiz.

It is our car.

o, bizim arabamız.

It is ours.

O, bizimki.

These are ours.

Onlar bizimki.

These presents are your present.

Bu hediyeler sizin hediyeleriniz.

This bag is your bag.

Bu çanta sizin çantanız.

These presents are yours.

Bu hediyeler sizinki.

This bag is yours.

Bu çanta sizinki.

The car is their car.

Bu araba onların arabası.

Their garden is full of flowers.

Onların bahçesi çiçek dolu.

The car is theirs.

Araba onlarınki.

The garden is theirs.

Bahçe onlarınki.