İngilizce Sayılabilen & Sayılamayan İsimler Testi2


Verilen kelimeler sayılabilen ise “countable”, sayılamayan ise “uncountable” seçeneğini işaretleyiniz

confusionfloortrafficachebehaviourforkcutlerylibertyearpeace