İngilizce Sayılar Alıştırmalar


1-5. soruları görsellere göre cevaplayınız, 6-10. sorularda yazılışı verilmiş sayıların rakamla yazılışlarını işaretleyiniz, 11-15. sorularda görsellere uygun cümleleri bulunuz, 16-20. sorularda harfleri karışık olarak verilmiş kelimelerin doğru yazılışlarını işaretleyiniz

- How many flowers are there? - There are……………..flowers
2.  There are …………………balls
3.  There are ………………….books.
4.  There are …………………..cars
5.  There are……………….apples on the tree.
6. twenty – one
7. fifty – five
8. twelve
9. thirteen
10. twenty
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. ietenff
17. itfyf
18. iehtg
19. igetneeh
20. tgyehi