İngilizce Sayılar Alıştırmalar


1-5. soruları görsellere göre cevaplayınız, 6-10. sorularda yazılışı verilmiş sayıların rakamla yazılışlarını işaretleyiniz, 11-15. sorularda görsellere uygun cümleleri bulunuz, 16-20. sorularda harfleri karışık olarak verilmiş kelimelerin doğru yazılışlarını işaretleyiniz

- How many flowers are there? - There are……………..flowers
2.  There are …………………balls
3.  There are ………………….books.
4.  There are …………………..cars
5.  There are……………….apples on the tree.
6. twenty – one
7. fifty – five
8. twelve
9. thirteen
10. twenty
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. ietenff
17. itfyf
18. iehtg
19. igetneeh
20. tgyehi


Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.