İngilizce Şekiller Alıştırmaları


1-5. sorularda boşluklara uygun kelimeleri işaretleyiniz, 6-12. sorularda harfleri karışık olarak verilmiş kelimelerin doğru yazılışlarını işaretleyiniz, 13-17. sorularda verilen kelimelerin Türkçe karşılıklarını işaretleyiniz, 18-27. kelimelerde görsellere uygun kelimeleri işaretleyiniz.

  1. A/An …………………….. has three sides and three edges
  1. A/An …………………… has four sides and four edges
3. A/An ………………… has five sides and five edges
  1. A/An ……………………. has six sides and six edges
5. A/An ………………. has eight sides and eight edges
6. ypairdm
7. ehripeehsm
8. hrumsbo
9. ertnlcaeg
10. vloa
11. udonr
12. iccerl
13. rectangle

14. square

15. circle

16. cylinder

17. hemisphere

18. 
19.
20. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27.