İngilizce Şekiller shapes


Şekiller

ingilizce şekiller

İngilizce bazı şekillerin isimleri Türkçe karşılıkları ile birlikte aşağıda belirtilmiştir.

Circle=Halka
Oval =Oval
Triangle=Üçgen

Trapezoid=İkiz kenar yamuk
Parallelogram=Paralel kenar
Rectangle=Dikdörtgen
Square=Kare
Pentagon=Beşgen
Hexagon=Altıgen
Octagon=Sekizgen
Polygon=Çokgen
Abstract=Soyut
Leaf=Sayfa
Star=Yıldız
Crescent=Hilal
Drop=Düşme
Arrow=Ok
Cross=Haç
Bell=Çan
Club=Kulüp
Spade=Kürek
Heart=Merkez
Diamond=Elmas
Cylinder=Silindir
Cone=Koni
Pyramid=Pramit
Cube=Küp
Sphere=Kubbe