İngilizce Sıfatlar Adjective Words


İngilizce Sıfatlar  Adjective Words

 

Hemen her dilde olduğu gibi İngilizce için de en sık kullanılan kelimeler sıfat grubuna girer. Sıfatlar isimlerin önlerine gelerek onları tanımlarlar, betimlerler, özelliklerini ifade ederler. Sıfatların bazıları ise ilgi fiillerinden (bağlayıcı eylemler) sonra gelirler, örneğin; “look”, “be” veya “feel” gibi eylemler, örneğin; “Johnson’s house is beautiful.” – That car looks hot.”

Normal sıfat kelimelerinin yanı sıra konuşan kişi farklı yapılardaki kelime ve söz öbeklerini sıfat olarak kullanabilir. Örneğin “car-shaped zeppelin”, “wine dark suit” veya “ill-natured kid” gibi.

Ancak sıfatları öğrenmeden önce İngilizcede sıfatların cümle içinde genellikle belirli bir sıra dâhilinde yer aldıklarını bilmemiz gerekir. Aşağıdaki tablodan bu konuda gerekli olabilecek sıralama bilgisini edinebiliriz. Sırasıyla ilk olarak:

General opinion             Genel fikir (Betimlenen hakkında genel kabul görmüş sıfatlar)

Specific opinion              Özel fikir (Betimlenen hakkında betimleyenin kendi fikrini belirten sıfatlar)

Size                                      Boyut,ölçü (Betimlenenin boyutsal özellikleri)

Shape                                  Şekil (Betimlenenin biçimsel özellikleri)

Age                                       Yaş

Colour                                 Renk

Nationality                        Milliyet, ulus

Material                              Madde (Betimlenenin neyden yapıldığı) belirtebiliriz.

 

Ayrıca sıfatların dereceleri de sıfatlarla birlikte öğrenilmesi gereken konudur. Örneğin “clean” – “temiz” sıfatından bahsederken daha temiz demek için “cleaner” ve en temiz demek için “cleanest” dememiz gerekir. “Dark – darker – darkest.” Görüleceği üzere bu derecelendirme de bir düzen takip eder ancak fiillerde olduğu gibi burada da düzensiz sıfatlar söz konusudur. En çok bilinen “good – better – best” gibi. Ancak bu konuya detaylı olarak daha sonra değinilecektir.

Buna ek olarak sıfatların anlamları, kullanıldıkları bağlama göre farklılık gösterebilir. Ayrıca belirli alanlarda çok farklı sıfatlarla karşılaşılması mümkündür. Yazılı ve sözlü dilde doğru sıfatların kullanılması ve geniş bir sıfat dağarcığına sahip olmak çok önemlidir. Aşağıda ise en yaygın sıfatların kullanıldıkları yere göre sınıflandırılmış şeklide bir listesini ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz.

 

Appearance Görünüş (kişi veya nesnenin dış görünüşü için kullanılabilecek sıfatlar)

Adorable Çok sevimli, tapılası

Adventurous Maceracı, gözü pek

Aggressive Sinirli, azimli

Alert Dikkatli, ayık – uyanık

Attractive Çekici

Average Orta, fena değil, sıradan

Beautiful Güzel

Bloody Kanlı anlamının yanı sıra söylenileni vurgulamak için kullanılır.

It’s bloody cold out there.

Blue-eyed Göz bebeği (birisinin), el bebek gül bebek, baş tacı, gözde, mavi gözlü, maviş

Blushing Yüz kızartıcı

Bright Parlak

Clean Temiz

Clear Sade

Cloudy Bulutlu, şüpheli, üzgün (bağlama göre)

Colourful Renkli

Crowded Kalabalık

Cute Şirin, şeker

Dark Karanlık

Distinct Belirgin, bariz

Drab Soluk, mat, sıkıcı

Dull Sıkıcı

Elegant Güzel, çekici veya zarif

Excited Heyecanlı

Fancy Pahalı, süslü, lüks

Filthy Pis, çok kirli

Glamorous Büyüleyici, göz kamaştırıcı (zenginlik)

Gleaming Parıltılı

Gorgeous Çok güzel ve çekici, enfes, muhteşem

Graceful Zarif

Grotesque Grotesk, hoş olmayan, ucube

Handsome Yakışıklı

Homely Yalın, sade, gösterişsiz veya sıcak insancıl (insan) AmE: sade

Light Aydınlık, açık (renk), hafif

Long Uzun

Magnificent Görkemli, ihtişamlı

Misty Sisli (hava), bulanık, gözleri yaşlı (edebiyat)

Motionless Hareketsiz, sabit

Muddy Çamurlu

Old-fashioned Demode

Plain Sade

Poised Hazır, temkinli

Precious Değerli, kıymetli

Quaint Antika, sıra dışı ama çekici (yer: köy, ev vs.)

Shiny Parlak, pürüzsüz

Smoggy Sisli (kirli hava)

Sparkling Işıl ışıl, parıldayan

Spotless Lekesiz, pırıl pırıl

Stormy Fırtınalı

Strange Acayip, tuhaf

Ugly Çirkin, itici

Unsightly Nahoş, göz zevkini bozan

Unusual Sıra dışı

Wide-eyed Şaşkın, saf

 

Condition Durum ile ilgili İngilizce sıfatlar

(kişi veya nesnenin içinde bulunduğu durumlar ve ortamlar için kullanılabilecek sıfatlar)

Alive Canlı

Annoying Sinir bozan, sıkıntı veren, göze batan

Bad Kötü

Beautiful Hoş, güzel

Breakable Kırılabilir

Busy Yoğun

Careful Dikkatli

Cautious Temkinli

Clever Akıllı

Clumsy Sakar

Concerned Endişeli

Crazy Çılgın

Curious Meraklı

Dead Ölü, cansız

Different Farklı

Difficult Zor

Doubtful Şüpheli

Easy Kolay

Expensive Pahalı

Famous Ünlü

Fragile Narin, kırılgan

Frail Çelimsiz (hastalık veya yaşlılıktan)

Gifted Yetenekli

Helpful Yardımsever

Helpless Aciz, çaresiz

Horrible Berbat

Important Önemli

Impossible İmkânsız

Inexpensive Ucuz, pahalı olmayan

Innocent Masum

Inquisitive Çok meraklı

Modern Çağdaş

Mushy Yumuşak cıvık (yemek) veya aşırı duygusal

Odd Tuhaf

Open Açık

Outstanding Çok iyi, olağanüstü veya tamamlanmamış (çözülmemiş problem, ödenmemiş borç)

Poor Fakir

Powerful Güçlü

Prickly Dikenli, dalayan (elbise) asi veya huysuz

Puzzled Şaşkın

Real Önemli, gerçek, hayali olmayan

Rich Zengin

Shy Utangaç

Sleepy Uykulu

Stupid Salak

Super Süper

Talented Yetenekli

Tame Evcil

Tender Yumuşak, gevşek (et) veya nazik, hassas

Tough Sert, çetin ceviz

Uninterested İlgisiz

Vast Çok büyük, kocaman

Wandering Göçebe, başıboş, avare

Wild Yabani, vahşi

Wrong Yanlış, ters

 

Bad feelings Olumsuz duygular

Angry Kızgın

Annoyed Sinirlenmiş, öfkeli

Anxious Kaygılı, huzursuz

Arrogant Kibirli, burnu büyük

Ashamed Utanmış

Awful Berbat, çok kötü

Bad Kötü

Bewildered Sersemlemiş, çok şaşkın

Black Umutsuz, koyu, kara, karanlık,

Blue Keyifsiz, depresif, müstehcen (şakalar), açık saçık

Bored Sıkkın, sıkılmış

Clumsy Sakar

Combative Hırçın

Condemned Hükümlü, idamlık

Confused Zihni karışık, kafası bulanık

Crazy, flipped-out Çılgın, çıldırmış, baltayı sıyırmak

Creepy Ürpertici

Cruel Zalim, cani

Dangerous Tehlikeli

Defeated Bitkin, tükenmiş (ruhsal)

Defiant Asi

Depressed Bunalımlı

Disgusted Bezgin, bıkkın

Disturbed Rahatsız, dengesiz (ruhen)

Dizzy Sersem, başı dönen

Dull Sıkıcı

Embarrassed Utanmış mahcup

Envious Kıskanç

Evil Şeytan

Fierce Azılı, vahşi

Foolish Salakça, ahmakça

Frantic Çok endişeli, korkulu, çılgına dönmüş, zıvanadan çıkmış

Frightened Korkmuş, ürkmüş

Grieving Yaslı, kederli

Grumpy Aksi, huysuz

Helpless Aciz, yardıma muhtaç

Homeless Evsiz

Hungry

Hurt İncinmiş, yaralı

Ill Hasta

Itchy Kaşınan, uyuz

Jealous Kıskanç

Jittery Siniri tepesinde, gergin

Lazy Tembel

Lonely Yalnız

Mysterious Gizemli

Nasty Kötü, edepsiz, fena

Naughty Şımarık

Nervous Asabi, gergin

Nutty Çatlak

Obnoxious Tiksindirici, itici, iğrenç

Outrageous Şoke edici, korkunç olmayacak (fiyata)

Panicky Panik (paranoyak)

Repulsive İtici, sevimsiz

Scary Korkunç

Selfish Bencil

Sore Istıraplı, sancılı,

Tense Gergin, stresli

Terrible Berbat, feci

Testy Ters (adam), çabuk sinirlenen

Thoughtless Düşüncesiz, bencil, pervasız

Tired Yorgun, bitkin (bedenen)

Troubled Sıkıntılı, sorunlu belalı

Upset Üzgün

Uptight Telaşlı, gergin, heyheyleri üstünde

Weary Bitap, tükenmiş

Wicked Şeytani, hınzır, çok iyi – on Numara ( konuşma dili)

Worried Düşünceli, kaygılı

 

Good feelings Olumlu duygular

Agreeable Makbul, hoş, tatlı

Amused Memnun, hoşnut, eğlenmiş

Brave Cesur

Calm Sakin

Charming Büyüleyici

Cheerful Neşeli

Comfortable Rahat

Cooperative Yardımsever, işbirliği yapan

Courageous Gözü pek, cesur

Delightful Nefis

Determined Kararlı, azimli

Eager İstekli

Elated Kıvançlı, coşkulu

Enchanting Büyüleyici, mest eden

Encouraging Ümitlendirici, umutlandırıcı, cesaretlendirici

Energetic Diri, enerjik

Enthusiastic Hevesli, iştahlı

Excited Heyecanlı

Exuberant Hayat dolu, canlı

Fair Adil, dürüst

Faithful Sadık

Fantastic Şahane, harika

Fine İyi, idare eder

Friendly Dostane, arkadaş canlısı

Funny Eğlenceli, komik

Gentle Nazik, kibar

Glorious Şanlı, şerefli, ihtişamlı

Good İyi

Happy Mutlu

Healthy Sağlıklı

Helpful Yardımsever

Hilarious Çok komik, şamata (insan)

Jolly Çakırkeyif, şen

Joyous Neşeli, sevinçli

Kind Kibar, sevecen, içten

Lively Hayat dolu, cıvıl cıvıl

Lovely Güzel ve çekici

Lucky Şanslı

Nice Hoş

Obedient Uysal, itaatkâr

Perfect Mükemmel

Pleasant Zevkli, hoş, iç acıcı

Proud Gururlu

Relieved Rahatlamış, müsterih

Silly Aptal

Smiling Güler yüzlü, mütebessim

Splendid Müthiş, muhteşem, şaşalı

Successful Başarılı

Thankful Müteşekkir, minnettar, şükran dolu

Thoughtful Düşünceli

Victorious Muzaffer, başarılı, utkulu

Vivacious Şen şakrak, fıkır fıkır ( genelde kadınlar için)

Witty Nükteli, hazırcevap

Wonderful Harikulade, olağanüstü

Zealous Ateşli, gayretli (destekleyici)

Zany Soytarı, gülünç

 

Shape

Şekil ile ilgili İngilizce Sıfatlar

Broad Geniş

Chubby Tombul, tombik

Crooked Kıvrımlı çarpık, eğri (burun)

Curved Kavisli, kıvrık

Deep Derin

Flat Düz

High Yüksek

Hollow Çukur, oyuk (çukur gözlü)

Low Alçak

Narrow Dar

Round Yuvarlak

Shallow Sığ

Skinny Cılız, sıska

Square Kare, karesi

Steep Sarp, dik

Straight Düz

Wide Geniş

 

Size Boyut

Big Büyük

Colossal Dev gibi, iri kıyım

Fat Şişman

Gigantic Devasa

Great İri, kocaman, dağlar kadar

Huge Cüsseli, çok büyük

Immense Muazzam, ucu bucağı olmayan

Large Büyük, geniş, iri

Little Küçük, ufak

Mammoth Devasa, fil gibi

Massive Heybetli, muazzam, iri

Miniature Küçücük, minyatür

Petite Minyon, ufak tefek

Puny Çıtkırıldım, çelimsiz, sıska

Scrawny Bir deri bir kemik, üflesen uçacak

Short Kısa

Small Küçük

Tall Uzun

Teeny Minik

Tiny Minicik, mini mini

Sound Ses ile İlgili İngilizce Sıfatlar

Cooing Ötüşme, cıvıldama

Deafening Sağır edici

Faint Belli belirsiz, zayıf

Harsh Kulak tırmalayan, şiddetli

High-pitched Çok tiz

Hissing Tıslama

Hushed Bastırılmış, susturulmuş

Husky Kısık, derin ve etkileyici (ses)

Loud Yüksek

Melodic Ezgisel, ahenkli, melodik

Moaning İnleme

Mute Dilsiz, sessiz

Noisy Gürültülü

Purring Mırlamak (kedi sesi)

Quiet Sessiz

Raspy Rahatsız edici

Resonant Derin, yüksek, net ve sürekli ses

Screeching Gıcırdama, cırtlak ses

Shrill Acı, tiz yüksek ses

Silent Suskun, sessiz

Soft Yumuşak

Squealing Ciyaklama

Thundering Gürleme

Voiceless Titreşimsiz, sessiz (harf)

Whispering Fısıldama

 

Time Zaman

Ancient Antik, çok eski

Brief Kısa

Early Erken

Fast Hızlı

Late Geç

Long Uzun

Modern Çağdaş

Old Eski

Old-fashioned Çağdışı

Quick Çabuk

Rapid Hızlı, tez

Short Kısa

Slow Yavaş

Swift Süratli, ani

Young Genç, toy

 

 

Taste / touch Tat / İngilizce doku ile ilgili sıfatlar

Bitter Acı

Delicious Lezzetli

Fresh Taze

Juicy Sulu

Ripe Ergin, olgun (meyve)

Rotten Çürümüş

Salty Tuzlu

Sour Ekşi

Spicy Baharatlı

Stale Bayat

Sticky Yapışkan

Strong Sert

Sweet Tatlı

Tart Mayhoş

Tasteless Tatsız

Tasty Tadı güzel, lezzetli

Thirsty Susuz

Fizzy Gazlı, kabarcıklı

Greasy Yağlı

Hard Sert

Hot Sıcak

Icy Buzlu

Loose Gevşek

Melted Erimiş, çözülmüş

Nutritious Besleyici

Plastic Plastik

Prickly Pürüzlü, pütürlü, ısırgan

Rainy Yağışlı

Rough Sert

Scattered Yayılmış, saçılmış, parçalı

Shaggy Taranmamış, karışık

Shaky Titrek, zayıf

Sharp Keskin

Shivering Titretici (soğuk veya korkudan)

Silky İpeksi

Slimy Vıcık vıcık, kaygan

Slippery Kaygan

Smooth Pürüzsüz

Soft Yumuşak

Solid Katı, sert

Steady Sabit

Sticky Yapışkan

Tender Narin

Tight Sıkı

Uneven Düz olmayan, eğri,

Weak Zayıf

Wet Islak

Wooden Tahtadan

Yummy Leziz, nefis

Touch His, dokunma

Boiling Çok sıcak, kaynar

Breezy Rüzgârlı, esintili

Broken Kırık

Bumpy Tümsekli, çıktılı, yamru yumru

Chilly Üşütücü

Cold Soğuk

Cool Serin

Creepy Ürpertici

Crooked Eğri büğrü, deforme, düz olmayan

Cuddly Sevimli, yumuşak, kucaklanası

Curly Kıvırcık, kıvır kıvır

Damaged Hasarlı, zarar görmüş

Damp Nemli

Dirty Kirli

Dry Kuru

Dusty Tozlu

Filthy Pis

Flaky Gevrek

Fluffy Kabarık, yumuşacık, pofuduk

Freezing Buz gibi

Hot Sıcak

Warm Ilık

Wet Islak

Quantity Nicelik

Abundant Bol, gereğinde fazla çok

Empty Boş

Few Az, kıt,

Heavy Ağır

Light Hafif

Many Çok

Numerous Çok sayıda, bir hayli

Substantial Azımsanmayacak kadar (sayıda)