İngilizce Sıfatlar ve Zarflar Testi


Doğru şıkkı işaretleyiniz

1-)You are speaking so _____2-)My school is very ____ to  my house.3-)To be ____, I don’t like pizza.4-)This book is very _____5-) You have to be ____. We are almost late! a)quick6-)I have a ____ wife.7-)You have to listen _____.8-)It’s very _____.9-)You can learn English _____.10-) English is very ____.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.