İngilizce Sıklık Zarfları Testi 2


Sıklık zarflarını doğru sırayla yerleştirelim.

We ____________to work by train.I  ____________my room on Sundays.They ____________computers in the classroom.She  ____________home before midnight.We ____________home early.Teenagers____________ videos on the Internet.I  ____________breakfast.My teacher ____________angry at the class.Do they ____________in the park?We don't  ____________ tea for brunch.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.