İngilizce Sıklık Zarfları Testi 3


Sıklık zarflarının doğru sıralamasını bulunuz

She  ___________yoga in the morning.I ___________ a shower when I wake up in the morning.My parents ___________ strict about when I come home.We ___________ hunting on the mountainI  ___________tired after a long day.He  ___________ his own name.He doesn't  ___________ cigarettesThey ___________a pet cat.Where do they  ___________their summer holidays?Oliver ___________ vegetables.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.