İngilizce Sıklık Zarfları


İngilizce Sıklık Zarfları – Adverbs of frequency in English

İngilizce Sıklık Zarfları isimli bu konumuzda İngilizcede bir eylemi ne sıklıkla yaptığımızı belirtmek için kullanabileceğimiz zarfları bulabilirsiniz.
Always                Her zaman, sürekli
Usually               Genellikle, çoğu kez, çoğunlukla, ekseriyetle
Regularly            Düzenli olarak, sık sık, her zaman
Normally             Genellikle, normalde, normal olarak
Often                 Sık sık, sıklıkla, genellikle
Sometimes        Bazen, ara sıra
Occasionally        Ara sıra, fırsat düştükçe, seyrek
Rarely                Nadiren, ender olarak
Seldom              Nadiren, seyrek, pek az
Never                 Asla, hiç bir zaman, hiç

Yukarıda verilen sıklık zarflarının Türkçe karşılıkları her ne kadar birbirine benzese de ‘en sık’tan ‘en nadir’e olacak şekilde sıralandığına dikkat ediniz.

Bu zarfların cümledeki yerleri ise şöyledir:
Ana fiilden önce

  Sıklık Zarfları Ana Fiil
I always walk to work.
Jason has usually got lots of work.
Elisa can sometimes cook really good.

İşe hep yürüyerek giderim.
Jason’un genelde çok işi oluyor.
Elisa bazen gerçekten güzel yemek yapabiliyor.

‘To be’ (am, is, are, was, were) fiillerinden sonra

  Fiil Sıklık Zarfları  
I am never late to work.

İşe asla geç kalmam.

Ancak often, usually, sometimes ve occasionally zarfları ise bazı durumlarda cümle başında yer alabilir. Örneğin;

Sometimes I feel like no one understands me.
Bazen beni kimse anlamıyormuş gibi hissediyorum.

Often I see him there.
Onu sık sık orada görüyorum.

Bazen ise bu zarflar cümlenin sonunda yer alır.
We only meet occasionally.
Yalnız fırsat buldukça buluşuruz.