İngilizce Sınıf Araç Gereçleri Alıştırmalar


1-5. soruları boşluklara uygun doldurunuz, 6-10. sorularda verilen ifadeler doğruysa “true”, yanlışsa “false” seçeneğini işaretleyiniz, 11-15. sorularda verilen kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulunuz, 16-20. sorularda harfleri karışık olarak verilmiş kelimelerin doğru yazılışlarını bulunuz

  1. You can write on the board with a …………….




  1. You can write on a ……………… with a pen or a pencil.




  1. You can see a plant cell with a …………………




  1. You can carry your books with your ……………………




  1. You can paint your drawings with …………………




6. You can write on the board with a board marker.



7. You can’t write on a notebook with a pen.



8. You can sharpen your pencil with a pencil sharpener.



9. You can measure things with a ruler.



10. You can put your books in a microscope.



11. pen




12. ruler




13. school bag




14. chair




15. desk




16. imsrcpcoeo




17. hkcla




18. rsreea




19. epicln  hsnrreepa




20. obrad






Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.