İngilizce Sınıf Araç Gereçleri Alıştırmalar


1-5. soruları boşluklara uygun doldurunuz, 6-10. sorularda verilen ifadeler doğruysa “true”, yanlışsa “false” seçeneğini işaretleyiniz, 11-15. sorularda verilen kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulunuz, 16-20. sorularda harfleri karışık olarak verilmiş kelimelerin doğru yazılışlarını bulunuz

  1. You can write on the board with a …………….
  1. You can write on a ……………… with a pen or a pencil.
  1. You can see a plant cell with a …………………
  1. You can carry your books with your ……………………
  1. You can paint your drawings with …………………
6. You can write on the board with a board marker.7. You can’t write on a notebook with a pen.8. You can sharpen your pencil with a pencil sharpener.9. You can measure things with a ruler.10. You can put your books in a microscope.11. pen
12. ruler
13. school bag
14. chair
15. desk
16. imsrcpcoeo
17. hkcla
18. rsreea
19. epicln  hsnrreepa
20. obrad