İngilizce Sınıf Kuralları Alıştırmaları


1-5. soruları boşluklara uygun olarak cevaplayınız, 6-10. sorularda verilen ifadeler doğruysa “true”, yanlışsa “false” seçeneğini işaretleyiniz, 11-15. sorularda verilen ifadelerin Türkçe karşılıklarını işaretleyiniz, 16-20. sorularda kelimeleri karışık olarak verilmiş cümlelerin doğru sıralanmış hallerini bulunuz.

  1. We shouldn’t …………. in the corridors.
  1. We shouldn’t ………. late for classes.
  1. We should ………….. to our teachers and friends.
  1. We should …………….. the rules
  1. We ………………. eat or drink in the classroom.
6. We must speak loudly during the lesson.7. We must open our books.8. We must listen to the teacher carefully and silently.9. We mustn’t do our homeworks.10. We must knock the door before coming in.11. run in the corridors
12. obey the rules
13. disobey the rules
14 .raise your hand
15. respect to everyone
16. must / to / listen / our / we / teacher /.
17. we / lesson / chat / mustn’t / during /.
18. be / we / not / late / school / for / must /.
19. mustn’t / in / students / eat / classroom / the /.
20. hand / must / your / you / raise /.


Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.