İngilizce So ve Neither Testi


Aşağıdaki sorular için en uygun seçeneği seçiniz.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

I’m tired.




I didn’t like the music.




I have never eaten sushi before.




I was born in Turkey.




I don’t do my homework regularly.




I watched the new episode of  ‘Game of Thrones’.




I’m very cold.




I didn’t see her.




I hate collecting stamps.




I will spend my holiday in Spain.






Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.