İngilizce Sporlar Alıştırmaları


1-5. sorularda boşluklara uygun seçeneği işaretleyiniz, 6-10. sorularda harfleri karışık verilmiş kelimelerin doğru yazılışlarını bulunuz, 11-25. sorularda görsellere uygun kelimeleri işaretleyiniz.

  1. You need a bicycle and a ………………. to do cycling
  1. You need a net and a ball to play …………………. Each team has 6 players
  1. You need rackets and a small ball to play ………………..
  1. You need a mitt and a bat to play ………………
  1. You need a bow and arrow to do ……………..
6. ktrecci
7. aaektr
8. nobgix
9. grwnlseit
10. ufnsrgi
11. 
12. 
13.
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25.