İngilizce There is – It is Quizi


Aşağıdaki sorulara There is ya da It is olarak cevaplayınız.

Run! _____________ a big dog behind us._____________ very expensive. We can’t afford.______________enough flour to make a cake.Oh no! ____________ too salty. I can’t eat______________a new program  on  Tv .____________about endangered animals.Today, ______________only one student at the class.__________________hard to believe._______________ 12 o ‘clock. Let’s have lunch._______________the best movie I’ve ever seen.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.