İngilizce There is / This is Testi


Aşağıdaki sorular için en uygun seçeneği seçiniz.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

Is _____ snowy today?



__________is some water in the bottle.



__________is Mike’s cat.



___________is a little jam in the jar.



Is______________ any sugar in the box?



____________isn’t very expensive.



_____________is an expensive phone at the store.



___________is a big and fat .



Is _____________any money in your wallet?



___________isn’t long.





Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.